Pristup online galeriji Funkcionalnih i Yoga treninga

Light

220 kn

1 mjesec
Mjesečni pristup online galeriji Funkcionalnih i Yoga treninga
Prilikom plaćanja PayPal će napraviti konverziju u eure (€).

Medium

580 kn

3 mjeseca
Tromjesečni pristup online galeriji Funkcionalnih i Yoga treninga
Prilikom plaćanja PayPal će napraviti konverziju u eure (€).

Strong

880 kn

6 mjeseci
Polugodišnji pristup online galeriji Funkcionalnih i Yoga treninga
Prilikom plaćanja PayPal će napraviti konverziju u eure (€).

Ukoliko nemate aktivan PayPal račun, uplatu možete izvršiti i putem opće uplatnice s našim podatcima: 

Udruga Gradski ritam, Bartula Kašića 34, 31000 Osijek, OIB: 17801906111, IBAN: HR5523400091110502769.

 

Nakon evidentirane uplate kreirat ćemo vam i poslati na mail pristupne podatke za pristup online galeriji Funkcionalnih i Yoga treninga.